Bestyrelse

Formand:
Peter Grum
peter@balslevfestival.dk

Kasserer:
Jørn Oskar Dalsgaard
jorn@balslevfestival.dk

Sekretær:
Anita Stensgaard Jespersen
anita@balslevfestival.dk

Medlem:
Heine Rodam
heine@balslevfestival.dk

Aktiv Suppleant:
Søren Larsen

På orlov:
Jakob Nordtorp
jakob@balslevfestival.dk

Login

Musikfestival for alle