Bestyrelse

Formand:
Peter Grum
peter@balslevfestival.dk

Kasserer:
Jørn Oskar Dalsgaard
jorn@balslevfestival.dk

Sekretær:
Søren Larsen
søren@balslevfestival.dk

Medlem:
Morten Juhl
morten@balslevfestival.dk

Login

Musikfestival for alle