Bestyrelse

Formand:

Peter Grum, Balslevvej 46, Balslev, 5592 Ejby.
peter@balslevfestival.dk

Næstformand:

Jakob Nordtorp, Mindevej 32, Balslev, 5592 Ejby.
jakob@balslevfestival.dk

Kasserer:

Berit Buch, Gadstrup 9, Gadstrup, 5580 Nørre Aaby.
berit@balslevfestival.dk

Sekretær:

Anita Stensgaard Jespersen, Brovangen 1, 5456 Brenderup.
anita@balslevfestival.dk

Medlem:

Heine Rodam, Slagstrupvænget 2, 5470 Søndersø.
heine@balslevfestival.dk

Login

Musikfestival for alle