Vedtægter

§ 1)

Foreningens navn er “ROCKLANDFYN”

§ 2)

Foreningen er upolitisk. Dens formål er alene at varetage de almene og kulturelle interesser i Balslev.

§ 3)

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.
Valgperioden er 3 år og man vælges på den årlige generalforsamling.
En suppleant vælges for 1 år.
Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær hvert år.
Regnskabsperiode 01.04 – 31.03

§ 4)

Foreningens regnskab revideres af 2 revisorer som vælges for et år af gangen på den årlige generalforsamling.

§ 5)

Generalforsamling afholdes 1 gang årligt senest 15 maj.

§ 6)

Forslag til opløsning af foreningen skal vedtages af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Det skal vedtages på 1. generalforsamling med 4/5 flertal af de fremmødte og med almindelig stemmeflertal på 2. generalforsamling.

§ 7)

Evt. vedtægtsændringer skal vedtages af en enig bestyrelse og fremlægges til godkendelse på førstkommende generalforsamling.

§ 8 )

I tilfælde af foreningens opløsning skal evt. midler tilfalde et kulturelt formål i Balslev.

§ 9)

Tegningsret for foreningen har formanden og kasseren.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Spam kontrol * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Musikfestival for alle